Salt la conținutul principal

Termeni și Condiții

 

Accesarea, vizitarea șicumpărarea produselor și serviciilor prezentate pe site-ul  www.moly.ro  utilizatorul accepta termenii și condițiile prezentate în acest site.

Înregistrarea ca utilizator al acestui site reprezintă acordul dumneavoastră implicit privind primirea mesajelor electronice legate de produsele prezentate.

moly.ro este proprietatea societații CORO COSMETICS SRL  și este administrat conform legislației în materie de comerț la distanță  valabilă pe teritoriul României.

Întregul conținut al site-ului moly.ro incluzand elemente de design si grafică web este proprietatea Coro Cosmetics SRL și a furnizorilor să și este protejat conform Legii dreptului de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială.

Folosirea fară acordul scris al proprietarului a oricaror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

Utilizatorul este obligat sa foloseasca informațiile de pe site-ul moly.ro doar în interes personal, fara a avea dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a-l reproduce parțial sau integral, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul, în scopuri comerciale sau contrare intereselor Coro Cosmetics SRL fără acordul scris al acesteia.

ATENTIE! Orice tentativa de acces neautorizat la site-ul  www.moly.ro si orice incercare de frauda va fi raportata autoritatilor competente. Orice conflict aparut intre firma noastra si clienti, se incearca a fi rezolvat pe cale amiabila, prin intelegere intre cele doua parti. In cazul in care acest lucru nu este posibil se vor aplica prevederile legale romanesti din acest domeniu, iar solutionarea conflictelor este de compententa instantelor de pe teritoriul Romaniei .

www.moly.ro  este un magazin online și produsele magazinului pot fi achiziționate numai prin comenzi direct pe website.

Coro Cosmetics SRL își asumă dreptul de a face modificări în site în orice moment în funcție de necesități și poate întrerupe orice activitate sau șterge orice arhivă din conținutul site-lui, fără anunț prealabil sau ulterior, prin actualizarea acestei pagini.

Folosirea serviciilor  www.moly.ro   înseamna acceptarea condițiilor și modificărilor aduse de noi pentru buna desfășurare a activității.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001- pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Coro Cosmetics SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopul finalizării și livrării produselor comandate, datele personale pe care  le furnizați despre dumneavoastră sau alta persoană.

Scopul colectarii datelor cu caracter personal este de a procesa și livra comenzile efectuate de dumneavoastra în magazinul nostru online.

Conform Legii 677/2001 beneficiați de dreptul de acces și intervenție asupra datelor personale, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată.

Aveți dreptul să vă opuneți acordării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor.Nu sunteți obligați  să furnizați aceste date, dar refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea efectuării  comenzii.

Garantăm confidențialitatea datelor dumneavoastră în sensul că  nu vom furniza nicio informație cu privire la  (nume, adresă, comenzi) la terțe părți cu exceptia curierului în vederea expedierii produselor.

Este interzisă furnizarea de date false sau incomplete când se completează o comandă, caz în care ne rezervăm dreptul de a aplica măsuri legale împotriva persoanelor în cauză.

Informațiile despre produsele comercializate sunt  reale, cât mai clare privind descrierea produsului, dar pot interveni anumite erori la un moment dat din cauza procesării unui volum mare de informații. Nu oferim niciun fel de garanție directă sau indirectă privind calitatea informațiilor, imaginilor, produselor obținute contra cost sau gratis prin intermediul serviciului nostru.

Este posibil ca un anumit produs, la un moment dat, să nu conțină toate detaliile  privind descrierea și modul de întrebuințare. Acest lucru este posibil deoarece obținerea datelor despre produse și prelucrarea lor necesită timp și datele se introduc treptat în cazul produselor noi introduse la comercializare.

Continuarea accesării  site-ului  www.moly.ro  înseamnă acordul dumneavoastră privind termenii și condițiile de utilizare.

 

Politica de Returnare

Politica de returnare a produselor respectă prevederile Legii 449/2003 – privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora cu modificările și completările ulterioare.

Conform Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora vânzătorul are următoarele obligații:

Art. 5.

(1) Vânzătorul este obligat să livreze consumatorului produse care sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare.

(2) Se consideră că produsele sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare dacă:

a) corespund descrierii făcute de vânzător şi au aceleaşi calităţi ca şi produsele pe care vânzătorul le-a prezentat consumatorului ca mostră sau model;

b) corespund oricărui scop specific solicitat de către consumator, scop făcut cunoscut vânzătorului şi acceptat de acesta la încheierea contractului de vânzare-cumpărare;

c) corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de acelaşi tip;

d) fiind de acelaşi tip, prezintă parametri de calitate şi performanţe normale, la care consumatorul se poate aştepta în mod rezonabil, date fiind natura produsului şi declaraţiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, făcute de vânzător, de producător sau de reprezentantul acestuia, în special prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta produsului.

Art. 6. - Nu se consideră a fi lipsă de conformitate dacă în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare consumatorul a cunoscut sau nu putea, în mod rezonabil, să nu cunoască această lipsă de conformitate ori dacă lipsa de conformitate îşi are originea în materialele furnizate de consumator.

 Art. 7. - Vânzătorul nu este răspunzător de declaraţiile publice prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. d), în oricare dintre următoarele situaţii, dacă probează că:

a) nu a cunoscut şi nu ar fi putut, în mod rezonabil, să cunoască declaraţiile în cauză;

b) declaraţia fusese corectată la momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare;

c) decizia de a cumpăra produsul nu putea fi influenţată de declaraţiile publice în cauză.

 Art. 11.

(1) În cazul lipsei conformităţii, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului în primul rând repararea produsului sau are dreptul de a solicita înlocuirea produsului, în fiecare caz fără plată, cu excepţia situaţiei în care măsura este imposibilă sau disproporţionată.

(2) O măsură reparatorie va fi considerată ca disproporţionată, dacă ea impune vânzătorului costuri care sunt nerezonabile în comparaţie cu cealaltă măsură reparatorie, luându-se în considerare:

a) valoarea pe care ar fi avut-o produsele dacă nu ar fi existat lipsa de conformitate;

b) importanţa lipsei de conformitate;

c) dacă cealaltă măsură reparatorie ar putea fi realizată fără un inconvenient semnificativ pentru consumator.

(3) O măsură reparatorie va fi considerată ca imposibilă dacă vânzătorul nu poate asigura produse identice pentru înlocuire sau piese de schimb pentru reparare, inclusiv ca urmare a lipsei utilajelor sau a tehnologiei aferente.

(4) Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută în cadrul unei perioade de timp, stabilită de comun acord, în scris, între vânzător şi consumator, luându-se în considerare natura produselor şi scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada de timp stabilită nu poate depăşi 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul, după caz, a adus la cunoştinţa vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau a predat produsul vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare.

(5) În cazul reparării produsului, în acesta vor fi montate numai piese noi.

(6) Vânzătorul are aceleaşi obligaţii pentru produsul înlocuit ca şi pentru produsul vândut iniţial.

Art. 14. - Consumatorul nu este îndreptăţit să solicite rezoluţiunea contractului, dacă lipsa conformităţii este minoră.

Produsele vor fi returnate în maxim 15 zile în cazul în care prezintă defecte sau deteriorări, precum și în cazul în care ați pimit alt produs decât cel comandat.

 Produsele nu se despăgubesc dacă sunt refuzate din motive subiective, dacă au fost folosite sau deteriorate după primire sau dacă nu se returnează în ambalajul original în care v-au fost livrate.

Despăgubirea se referă la înlocuirea produsului defect sau deteriorat, sau în cazul în care înlocuirea lui nu este posibilă, returnarea sumei achitate de către client sau înlocuirea la alegere, cu un alt produs cu aceeași valoare.

Conform Ordonanței Guvenului nr. 130/2000-privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă cu modificările și completările ulterioare:

Art. 7.

(1) Consumatorul are dreptul de a denunţa unilateral contractul la distanţă, în termen de 10 zile lucrătoare, fără penalităţi şi fără invocarea vreunui motiv. Singurele costuri care pot cădea în sarcina consumatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor. Termenul de 10 zile prevăzut pentru exercitarea acestui drept începe să curgă:

a) pentru produse, de la data primirii lor de către consumator, dacă au fost îndeplinite prevederile art. 4;

b) pentru servicii, din ziua încheierii contractului sau după încheierea contractului, din ziua în care obligaţiile prevăzute la art. 4 au fost îndeplinite, cu condiţia ca întârzierea să nu depăşească 90 de zile.

(2) În cazul în care comerciantul a omis să transmită consumatorului informaţiile prevăzute la art. 4, termenul pentru denunţarea unilaterală a contractului este de 90 de zile şi începe să curgă:

a) pentru produse, de la data primirii lor de către consumator;

b) pentru servicii, de la data încheierii contractului.

(3) Dacă în perioada celor 90 de zile informaţiile prevăzute la art. 4 sunt furnizate consumatorului, termenul de 10 zile lucrătoare pentru denunţarea unilaterală a contractului începe să curgă din acel moment.

Atentie!

Dacă la primirea coletului observați deteriorari, scurgeri din colet, umezeală, zgârîieturi, dacă suspectați într-un fel sau altul că este deteriorat coletul, vă rugăm să refuzați primirea lui pe motiv că este deteriorat. După semnarea de primire a coletului, ceea ce înseamnă primirea acestuia în bune condiții, acesta nu mai poate fi despăgubit pentru deteriorare pe timpul transportului.

Transportul nu este inclus în despagubire (Conf. Ordonantei nr. 130/2000, art.7, alin. (1).