Salt la conținutul principal

Politica de Confidentialitate

Compania Coro Cosmetics SRL, în calitate de proprietar al site-ului moly.ro este angajată să promoveze şi să respecte Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, în vigoare de la 25 mai 2018.

Ne angajăm să respectăm drepturile de confidențialitate ale vizitatorilor online și cunoaştem importanța furnizării unui mediu sigur pentru navigarea în site cât și pentru informațiile pe care le colectăm.

Am inclus în fiecare formular web on-line prin care colectăm date personale informaţii specifice legate de datele respective: tipurile de date colectate, scopurile colectării şi perioda de stocare a acestor date personale.

Politica noastră generală de confidențialitate este descrisă în continuare, în prezentul document.

Te asigurăm că:

 • Nu solicităm informații personale decât cele strict necesare în vederea procesării comenzii și în scop de marketing similar cu produsele comandate de tine sau în zona ta de interes prin utilizarea cookie-uri sau în baza acordului tău.
 • Colectăm date cu caracter personal direct de la tine, vizitator al site+ului nostru, în calitate de persoană vizată, conform Regulamentului 679/2016.
 • Nu împărțim cu nimeni informațiile personale ale utilizatorilor, cu excepția cazurilor când este necesară respectarea legii, dezvoltarea produselor sau protejarea drepturilor noastre.
 • Pe situl nostru dorim sa exercităm controlul asupra a ceea ce este vizibil publicului, vizibil de către motoarele de căutare, exercităm control asupra conținutului care rămâne privat și care va fi șters definitiv.

Mulțumim că ai accesat site-ul nostru.

Scopul Politicii de confidențialitate este de a informa utilizatorul despre datele pe care le colectăm, despre modul in care sunt stocate si despre cum sunt folosite în sensul prelucrării lor.

Te asigurăm că acordăm atenție sporită confidențialității datelor tale și nu am vândut și nici nu vom vinde, fiind conștienți că informațiile tale personale îți aparțin, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță și să procesăm cu atenție informațiile pe care ni le încredințezi.

Aceste informații sunt importante și te rugăm să le citești cu atenție.

Politica noastră de confidenţialitate te informează cu privire la:

 • ce informaţii colectăm şi de ce le colectăm;
 • cum utilizăm respectivele informaţii;
 • opţiunile pe care le oferim, posibilitatea ta de a pune întrbări în lrgătură cu datele tale personale, inclusiv modul în care se accesează şi se actualizează informaţiile.

Prin accesarea și navigarea pe site-ul www.moly.ro sau prin contactarea noastră prin formularul de contact sau datele de contact afișate declarari că ai fost informat în mod corespunzător cu privire la prelucrarea datelor personale prin parcurgerea celor consemnate în Politica de confidențialitate.

CINE SUNTEM ȘI CUM PUTEM FI CONTACTAȚI

Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor tale sau dorești să îți exerciți drepturile legale în legătură cu datele  pe care ni le-ai furnizat sau dacă ai îngrijorări cu privire la modul în care gestionăm orice problemă de confidențialitate, putem fi contactați la următoarea adresă: Coro Cosmetics SRL, Str. Ionel Geanta nr.4, intare A, ap.4, Rm. Valcea, judet Valcea , contact@moly.ro, tel  0757726369  sau direct prin formularul de contact din site.

DEFINIȚII

 

GDPR”, „Regulamentul”REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor, în limba engleză General Data Protection Regulation)
„date cu caracter personal”orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

 

”prelucrare”înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

 

„operator”înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

 

„consimțământ”al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

 

„încălcarea securității datelor cu caracter personal”înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;

SCHIMBĂRI

Politica de confidențialitate poate fi schimbată în orice moment, în funcție de modificările legislative intervenite ulterior intrării în vigoare a Regulamentului. Toate actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, ce va fi făcută prin afișare pe site.

 

CE INFORMAȚII COLECTĂM?

       1. Informațiile furnizate voluntar prin accesarea site-ului și contactarea noastră

La utilizarea formularului de contact de pe site, dacă ne contactezi prin telefon sau e-mail sau comunici cu noi în orice mod, când plasezi o comandă ne dai în mod voluntar informații pe care prelucrăm pentru a ne onora obligațiile ce ne revin în calitate de vânzator. Aceste informații includ numele, prenumele, adresa de e-mail și numărul de telefon.

Când postezi un comentariu la un articol de pe blog, ne dai informațiile tale (nume și e-mail).

Oferindu-ne aceste informații, noi le păstrăm în condiții de securitate și confidențialitate în baza noastră de date.

Nu dezvăluim, nu tranferăm informații către terți naționali, din Spațiul Economic European (SEE) sau din afara SEE.

         2. Informații pe care le colectăm automat

Când navighezi pe site, este posibil să colectăm informații despre vizita ta pe site. Aceste informații pot include adresa IP, sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare, tipul de dispozitiv de unde am fost accesați, regiunea din care ne contactezi și alte informații despre modul în care ai interacționat cu noi. Aceste informații sunt colectate prin folosirea Politicilor de cookie sau tehnologii similare.

Ce este un “cookie”?

Un “Internet Cookie” (termen cunoscut și ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur și simplu“cookie” ) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale utilizatorului de pe care se accesează Internetul.

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și ce este cel mai important nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului).

Dacă preferisă nu ai instalate module cookie pe hard disk, îți recomandăm să consulți documentația browserului sau fereastra de ajutor pentru mai multe informații.

Cu toate acestea, modulele cookie pot fi necesare pentru difuzarea anumitor aplicații pe site-urile noastre, iar blocarea acestora poate duce la imposibilitatea accesării anumitor aplicații și navigarea ta in magazinul nostru sau accesul la informațiile din blog să nu poată fi executate.

Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. Cookie-urile  pot colecta de la tine date cu caracter personal numai cu acordul tău și dacă le furnizezi voluntar.

TEMEIUL LEGAL PENTRU PRELUCRARE

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor (GDPR), iar tu beneficiezi de drepturile prevăzute în Capitolul III: Drepturile persoanei vizate, respectiv: accesul la datele cu caracter personal proprii, rectificarea sau ștergerea acestora, restricționarea prelucrării sau a dreptul de a se opune prelucrării.

În ce privește datelor pe care ni le oferi voluntar prin completarea și trimiterea formularului aferent sau prin contactarea noastră în orice mod, temeiul legal este „pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract” conform art. 6 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 679/2016.

În ce privește datele oferite voluntar prin postarea unui comentariu la un articol de pe blog, temeiul prelucrării este obligația noastră legală de a sprijini exercitarea dreptului de informare, dar și interesul nostru legitim de a oferi cititorilor blogului transparență și informare.

Consimțământul tău nu este cerut în situația în care prelucrarea este necesară pentru efectuarea de demersuri pentru încheierea unui contract, îndeplinirea unei obligații legale sau interesul legitim.

În privința datelor pe care le colectăm automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare, temeiul pentru prelucrare este consimțământul. Odată cu accesarea site-ului, îți dai în mod valabil consimțământul asupra prelucrării.

Site-ul moly.ro  este afiliat cu Google, Facebook și Instagram într-o rețea de marketing online bazat pe comportamentul vizitatorilor.

Spre exemplu, când ești interesat de un anumit subiect și accesezi această informație prin motoare de căutare, vei vizita mai multe site-uri și mai multe pagini pe internet care conțin subiectul căutat.

Întotdeauna, în paginile respective sunt linii de cod de la Google și de la Facebook care notează faptul că ai vizitat pagina respectivă și, prin urmare, că ai un interes legat de produse cosmetice profesionale. Mai mult, Google și Facebook pot să facă legături și cu alte fișiere cookie ale partenerilor lor. Ai posibilitatea blocării fișierelor cookie de marketing conform legii, dar aceasta va conduce la blocarea încărcării tuturor fișierelor cookie atât originale Google și Facebook cât și a celor ale partenerilor. Dacă nu ești de acord cu cookie-urile de marketing nimic nu va fi plasat pe computerul tău,  care să introducă vizita ta și interesul pentru un anumit subiect în bazele de date pentru marketing comportamental. Dacă vrei să întrerupi afișarea de reclame personalizate după ce anterior le-ați acceptat va trebui să eliminați periodic din calculatorul tău  fișierele cookie sau să optezi pentru eliminarea din bazele respective de date de la Google sau Facebook, caz în care ele vă rețin identitatea dar vor șterge informațiile cu privire la preferințe.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se poate realiza în mod legal numai dacă se bazează pe unul din temeiurile juridice prevăzute la art. 6 alin. (1) din Regulament, respectiv:

a)Consimțământul persoanei vizate;

b) Prelucrare necesară pentru încheierea sau executarea unui contract;

c) Prelucrare necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale;

d) Prelucrare necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

e) Prelucrare necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;

f) Prelucrare necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate.

Prelucrarea de către noi a datelor cu caracter personal se face în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 iar tu beneficiezi de drepturile prevazute în Capitolul III din Regulament: „Drepturile persoanei vizate” , respectiv: „accesul la datele cu caracter personal proprii, rectificarea sau ștergerea acestora, restricționarea prelucrării sau a dreptul de a se opune prelucrării”.

Pentru orice informații sau alte probleme legate de protecția datelor cu caracter personal ne poți contacta pe mail: contact@moly.ro  sau tel. 0757726369.

În situația în care consideri că drepturile prevăzute în Regulamentul nr. 679 / 2016 au fost încălcate, nu ai fost mulțumit de răspunsurile noastre ai dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal www.dataprotection.ro

SCOPUL COLECTĂRII DATELOR 

 • pentru a face demersurile necesare în vederea încheierii unui contract;
 • pentru a răspunde la întrebări și solicitări adresate nouă;
 • pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;
 • în scop marketing, însă numai ulterior obținerii consimțământului;
 • pentru a oferi și îmbunătății serviciile pe care le oferim.

Pentru a nu mai primi mesaje promoționale, poți urma instrucțiunile de dezabonare incluse în fiecare e-mail;

Perioada de stocare a datelor

Datele cu caracter personal sunt stocate numai pentru perioada necesară îndeplinirii scopului colectării, dar nu mai mult de 14 luni de la ultima vizită pe site sau ultima interacțiune cu noi.

Limităm durata de stocare a datelor personale la ceea ce este necesar pentru scopurile noastre de prelucrare. Trebuie să știi că suntem obligați, conform prevederilor legale să stocăm facturile emise o perioadă de 10 ani, atunci implicit și datele tale personale. Te asigurăm că ele vor fi protejate prin criptare sau depersonalizare, iar utlerior vor fi șterse definitiv din evidențele noastre.

Analizăm în permanență necesitatea păstrării în continuare a datelor personale provenite de la clienții noștri și de la vizitatorii noștrii. În fiecare an analizăm datele colectate si prelucrate, în vederea filtrarii, sortării și menținerii lor numai în cazul în care scopul prelucrarii este actual.

Ștergem datele personale într-un interval de timp specificat, la maxim 14 luni din  momentul în care relația cu noi se încheie (pentru  newsletter există posibilitatea dezabonării).

Procedăm la ștergerea datelor personale în momentul când ne soliciți,  cu exceptia datelor a căror furnizare și prelucrare este impusă de o bază legală, date pe care le ștergem la expirarea termenului legal de păstrare (exp. pentru factură termenul de păstrare este de 10 ani).

Păstrăm  în siguranță datele personale

Păstrăm în siguranță datele personale:

 • cu măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare,
 • menținem un nivel adecvat de securitate împotriva prelucrării neautorizate, prelucrării ilegale, pierderii accidentale sau ilegale, distrugerii accidentale sau ilegale,
 • am implementat și actualizăm în permanență  măsuri pentru descoperirea breșelor de securitate, pentru a limita consecințele unui eventual incident și a  recupera datele personale afectate.

CUM ȘI CUI COMUNICĂM INFORMAȚIILE TALE

Vom comunica datele tale personale către colaboratorii direcți, unde accesul la anumite date personale este necesar pentru realizarea serviciilor aferente bunei desfășurări a activității noastre (servicii de email marketing/newsletter, procesatori de plăți, companii de curierat, servicii de contabilitate în vederea întocmirii raportărilor legale obligatorii către autoritățile fiscale).

Există posibilitatea să dezvăluim informaţiile tale către următoarele entităţi:

 • Furnizori de servicii. Companii care furnizează servicii și acționează în calitate de persoane împuternicite, în următoarele situații- emiterea facturilor, transmiterea de e-mail în numele nostru, companiilor de soft, serviciilor de contabilitate sau administratorilor de site. Acești colaboratori sunt selectați cu atenție și ne asigurăm că îndeplinesc cerințele specifice în materie de protecție a datelor cu caracter personal. Aceste companii sunt împuternicite să folosească aceste date numai în scopul de a ne executa serviciile contractate.
 • Autorități ale statului pentru a ne conforma legii sau drept răspuns la o procedură legală obligatorie (cum ar fi un mandat de percheziţie sau o hotărâre judecătorească);
 • Altor părţi cu consimţământul sau la instrucţiunile tale. În afara dezvăluirilor descrise în prezenta Politică de confidenţialitate, este posibil să transmitem informaţiile terţilor cărora consimţi sau soliciți să efectuăm o asemenea dezvăluire.

Nu dezvăluim informaţiile tale către terţe părţi ce nu execută servicii pentru noi cu scopul de a fi utilizate în propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora, fără consimţământul tău.

TRANSFERUL de DATE CĂTRE STATE TERȚE

Nu vom transfera datele tale către state din Uniunea Europeană sau sin afara Uniunii Europene. Dacă vom schimba politica, te vom informa în mod corespunzător, îți vom prezenta garanțiile aferente și îți vom solicita consimțământul.

CE DREPTURI AI ÎN LEGĂTURĂ CU DATELE TALE

Regulamentul prevede 8 drepturi specifice în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal, care pot fi exercitate în măsura în care nu aduc atingere drepturilor și libertăților altora:

a) Dreptul de acces la date;

b) Dreptul la rectificarea datelor;

c) Dreptul la ștergerea datelor;

d) Dreptul la restricționarea prelucrării;

e) Dreptul la portabilitatea datelor;

f) Dreptul de opoziție la prelucrarea datelor;

g) Dreptul de a nu fi supus unor decizii automatizate, inclusiv profilarea;

h) Dreptul la notificarea destinatarilor privind rectificarea, ștergerea ori restricționarea datelor cu caracter personal.

În situația în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, îți poți retrage consimțământul în orice moment și în mod gratuit prin transmiterea unui e-mail pe adresa contact@moly.ro cu titlu  „retragere consimțământ” sau prin sms la nr. 0757726369 cu textul „retragere consimțământ”.

În situația în care consideri că drepturile prevăzute în Regulamentul nr. 679 / 2016 au fost încălcate, ai dreptul  de a te adresa justiției sau de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 • Dreptul de acces

Ai  dreptul de a solicita și obține o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care te privesc și, în caz afirmativ, ai dreptul de acces la datele respective.

 • Dreptul la rectificare

Ai dreptul de a solicita și obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care te privesc, ai dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

 • Dreptul la ștergere a datelor („dreptul de a fi uitat”)

În situațiile în care datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor, a fost retras consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare, te opui prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, ai dreptul de a solicita și obține ștergerea datelor cu caracter personal cu respectarea prevederilor legale de păstrare și arhivare pentru a fi puse la dispoziția autorităților.

 • Dreptul la restricționarea prelucrării

Ai dreptul de a solicita și obține restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

(a) contești exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite nouă să verificăm exactitatea datelor;

(b) prelucrarea este ilegală, iar tu te opui ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

(c) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar tu ni le soliciți pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

(d) te-ai opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din Regulament pentru perioada în care se verifică dacă drepturile noastre legitime sau obligația de a respecta prevederi legale prevalează asupra drepturilor tale.

 • Dreptul la portabilitatea datelor

Ai dreptul de a solicita și primi datele cu caracter personal care te privesc furnizate de tine într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și ai dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care:

(a) prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din Regulament  sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din Regulament,

(b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

 • Dreptul de a nu fi supus unor decizii automatizate, inclusiv profilarea care produce efecte juridice care te privesc sau te afectează în mod similar într-o măsură semnificativă

Nu ai acest drept în cazul în care decizia:

(a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între tine și un operator de date;

(b) este autorizată prin dreptul Uniunii Europene sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau

(c) are la bază consimțământul tău explicit.

 • Dreptul la notificarea destinatarilor privind rectificarea, ștergerea ori restricționarea datelor cu caracter personal

Avem obligația să îţi comunicăm în calitate de “persoană vizată” orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau restricționare a prelucrării efectuată în urma solicitării tale, precum și eventuale solicitări de date din partea autorităților statului sau divulgări de date urmare a incidentelor de securitate.

CONSIDERENTE ÎN CE PRIVEȘTE COMUNICAREA DATELOR

 • Perioada de timp: Vom răspunde solicitării în termen de 30 de zile. Termenul poate fi prelungit, conform Regulamentului din motive temeinice sau în funcție de complexitatea solicitării.
 • Restricționarea accesului:Este posibil să nu putem oferi acces la toate sau la unele dintre datele tale personale, fiind constrânși de prevederi legale și vom comunica în acest sens poziția noastră în spiritul respectării prevederilor legale de care suntem ținuți. Dacă refuzăm cererea ta de acces, te vom informa despre motivul legal al refuzului.
 • Imposibilitatea de a te indentifica: Este posibil să nu putem căuta datele tale personale din cauza identificatorilor pe care îi furnizezi în solicitarea ta. În unele cazuri( datele furnizate prin cookie-uri) nu te putem identifica ca persoană vizată, nu suntem în măsură să ne conformăm solicitării tale, cu excepția cazului în care furnizezi informații suplimentare care să permită identificarea.

EXERCITAREA DREPTURILOR

Pentru exercitarea drepturile legale, te rugăm să ne contactezi la adresa de e-mail contact@moly.ro sau la nr. de telefon 0757726369 .